Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7

Profesionální prezentace nemovitosti

13.2.2024

Jaká výstavba nás čeká v Kralupech nad Vltavou?

17.2.2023

Na co si dát pozor při pronájmu bytu

4.8.2022 Rady a tipy na co si dát pozor, co má být v nájemní smlouvě a co naopak ve smlouvě být nemá. více »

Odhad pro dědické řízení
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: FINEM - REALITY s.r.o. » Daň z nemovitých věcí - povinnost do 31.1.2022

Daň z nemovitých věcí - povinnost do 31.1.2022

4.1.2022 Během měsíce ledna 2022 je potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň z nemovitosti je jediná daň v České republice, kterou je povinen poplatník platit předem. Platba se provádí jednou ročně a poplatníkem je u této daně majitel nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí přiznání1

Během měsíce ledna 2022 je potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti je jediná daň v České republice, kterou je povinen poplatník platit předem. Platba se provádí jednou ročně a poplatníkem je u této daně majitel nemovitosti.

 Pro koho je tato daň určena?

Pro ty co v roce 2021 nabyly nemovitost (nabyvatele), ať už koupí, děděním, obdarováním apod., a naopak ty co prodali (převodce), darovali, zkolaudovali atd.

 

 

Daň z nemovitých věcí se netýká, družstevních nemovitostí. Daň z nemovitých věcí řeší družstvo, které Vám pak v poplatcích tuto daň promítne.

Postup pro převodce (prodávajícího)

Na finančním úřadě dle místa převáděné nemovitosti je třeba provést odhlášení od daně z nemovitosti do 31.1.2022. Provést lze dva druhy odhlášení. Řádné a dílčí.

  • Řádné provádíte v případě, kdy u finančního úřadu kam převáděná nemovitost spadá nevlastníte žádnou jinou nemovitost. Odhlášení pak stačí provést jednoduše formou prohlášení, ve kterém budou vyspecifikovány nemovitosti, u kterých daň z nemovitosti odhlašujete. (Přiložit můžete i list vlastnictví, ve kterém je již zapsán nový majitel, či kopii kupní smlouvy apod.).
  • Dílčí provádíte ve chvíli pokud v daném území ještě nějakou nemovitost vlastníte. Tuto změnu už není možné provést formou prohlášení, ale je nutné promítnout ji do daňového přiznání a podat dílčí či řádné daňové přiznání, kde se provede změna vyplněné bez již převedené nemovitosti. Formulář naleznete ZDE. Tištěný formulář je k dispozici na každém finančním úřadě. Jde o standardní formulář, který si vytisknete a můžete ho ručně vyplněný doručit na příslušný finanční úřad.

Postup pro (nabyvatele) kupujícího

Povinností každého nabyvatele nemovitosti je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání je nutné podat do 31.1.2022 k příslušnému finančnímu úřadu pod který nabytá nemovitost spadá. Formulář, kterým se k platbě daně přihlásíte se dá vyplnit dvěma způsoby:

  • Vyplněním PDF formuláře, který naleznete na stránkách finanční správy ZDE. Tištěný formulář je k dispozici na každém finančním úřadě. Jde o standardní formulář, který si vytisknete a můžete ho ručně vyplněný doručit na příslušný finanční úřad.

  • Vyplněním ELEKTRONICKÉHO formuláře. V tomto případě jde o interaktivní systém pro elektronické podání. Výhodou tohoto portálu je průběžná kontrola a na konci protokol chyb, na základě které budete moci provádět dodatečné opravy. Formulář vás prakticky nenechá udělat chybu. Výsledkem vyplnění tohoto formuláře je PDF ke stažení s vyplněnými údaji a možností přímého odeslání na Finanční správu či vytisknutí.

Na základě takto provedeného postupu vám v průběhu jara zašle finanční úřad složenku s vyměřenou daní, kterou zaplatíte.

Neproběhne-li na nemovitosti významná změna, která by měla vliv na výpočet výše daně (přístavby, zmenšování objektu atp.) není nutné příští roky podávat přiznání znovu. Finanční úřad o vás již ví a složenka přijde automaticky nebo si můžete zřídit SIPO. Zaplatit je pak nutné vždy do 31.5.

Nabyli jste nemovitost na přelomu roku? Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je dle zákona osoba, která byla k 1.1. daného roku vlastníkem nemovitosti. Pokud dojde k převodu nemovitosti na přelomu roku, může dojít k nejasnostem, které vysvětlíme v následujících příkladech. Důležitým termínem je totiž k jakému dni jsou právní účinky vkladu.

  • Prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu v prosinci roku 2021 a na katastr se podal návrh na vklad nového vlastnického práva do 31.12.2021. Na Nový rok 1.1.2022 je dle katastru nemovitostí majitelem stále prodávající. Pokud ale katastr přepíše vlastnické právo již v průběhu ledna, bude poplatníkem kupující, jelikož pro daň z nemovitosti není důležitý termín kdy byl proveden vklad, nýbrž k jakému termínu jsou na katastru evidovány právní účinky vkladu a ty budou k 31.12.2021.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti je v tomto případě prodloužen, a to až do 30.4.2022. Toto prodloužení termínu vychází ze Zákona o dani z nemovitých věcí, čtvrté části (Správa daně z nemovitých věcí) §13a, odstavec 11.

  • Prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu v prosinci roku 2021 a na katastr se podal návrh na vklad nového vlastnického práva později než 2.1.2022. V tomto konkrétním případě bude každopádně poplatníkem daně prodávající, jelikož i v případě, že by katastr stihl provést přepis do konce ledna, rozhodným termínem jsou právní účinky vkladu, které budou totožné s podáním návrhu na vklad, který proběhl až po 2.1.2022.

 

Zajímají vás další informace o dani z nemovitosti? Jaké jsou sazby? Zda existuje nějaké osvobození?

To a další informace naleznete přímo v Zákon č. 338/1992 Sb.