Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 14

Profesionální prezentace nemovitosti

13.2.2024

Jaká výstavba nás čeká v Kralupech nad Vltavou?

17.2.2023

Na co si dát pozor při pronájmu bytu

4.8.2022 Rady a tipy na co si dát pozor, co má být v nájemní smlouvě a co naopak ve smlouvě být nemá. více »

Odhad pro dědické řízení
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: FINEM - REALITY s.r.o. » Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

8.11.2021 Zákon podepsal pan prezident, vyšel ve Sbírce zákonů a je tedy platný. Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti dne 1. července 2023, ale některá ustanovení budou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady vzniknou již 1. ledna 2022.

Česká republika má nový stavební zákon

Zákon podepsal pan prezident, vyšel ve Sbírce zákonů a je tedy platný.

Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti dne 1. července 2023, ale některá ustanovení budou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury.
Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady vzniknou již 1. ledna 2022.


Jaké jsou největší přínosy nového stavebního zákona?
 

 

Rozhodnutí do 30 dní

 

Úplnou novinkou jsou závazné lhůty. Dotčené orgány budou muset dodržovat 30denní lhůtu, kterou lze v určitých případech prodloužit o dalších 30 dní. Pokud lhůtu na vydání vyjádření, koordinovaného vyjádření a závazného stanoviska nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky.

 

 

Jen jedno řízení

 

Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších „zvláštních postupů”. S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby. Žadatel už nebude muset obíhat desítky úřadů a prosit o razítka (závazná stanoviska, vyjádření…) ještě před tím, než vůbec mohl vyrazit na stavební úřad. Většina tzv. dotčených orgánů (hygiena, životní prostředí, dopraváci..) bude totiž integrována do stavebního úřadu. 

 

Státní nikoliv obecní úředník 

 

Dnes jsou stavební úřady pod obcemi, asi 16% z nich je jednohlavých – pracuje zde jeden úředník. Pokud má dovolenou či onemocní, úřad nefunguje. Nově budou úřady pod státem, což přinese zastupitelnost úředníků. Tím pádem jich také ubude, protože z nového zákona zmizelo asi 40% agend. V současnosti stavební úřady zaměstnávají přibližně 7 tisíc úředníků. Díky zjednodušení agendy a její digitalizaci, by podle ministerstva pro místní rozvoj,  práci mělo být schopno vykonávat pouze 4 až 5 tisíc zaměstnanců. Úředníci vstoupí do služebního poměru a budou jednotně metodicky vedeni. V současnosti funguje na obcích téměř sedm stovek stavebních úřadů, do budoucna by jich mělo být cca 300. Nově vejde v platnost, že úřad musí být obsazen alespoň čtyřmi lidmi.

 

Vznikne nová státní stavební správa

 

Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy a které jsou správními úřady. 

 

Konec papírových žádostí - digitalizace

 

I pokud zanikne část nejmenších stavebních úřadů, na stavitele to dopadne jen minimálně. Žádosti se totiž budou podávat výhradně elektronicky, nikoliv „papírově“ na úřadě. Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury se odehrají elektronicky. Základním komunikačním prostředkem se stane tzv. Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek nově zájemce podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace. Tu bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), pro jejich další využití. Stavebník také na počítači uvidí v reálném čase, v jaké fázi schvalování je nyní jeho projekt.

 

Konec černých staveb

 

Velkým problémem v Česku jsou černé stavby. Tzv. na černo se dnes staví skoro každá desátá stavba. Většina jich je povolena dodatečně. Demolice totiž většinou musí financovat obce, které následně po stavebníkovi nemalé náklady vymáhají. Na to však nemají finance a personál. Nově náklady za bourání černých staveb převezme stát. Černá stavba získá dodatečné povolení pouze v případě, že stavebník jednal tzv. v dobré víře. Zabrání se tím dodatečnému povolování staveb, které byly vědomě postaveny v rozporu se zákonem.

 

Rozlišení typů staveb

 

Nový stavební zákon rozlišuje stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Za stavbu bude považován i „výrobek, který plní funkci stavby“, například zahradní nebo mobilní domek. Návrhy na povolení stavby se označují jako stavební záměry. Pouze drobné stavby nepodléhají povolovacímu procesu, u ostatních záměrů je nutné podat žádost o stavební povolení.


Drobné stavby

 • stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
 • bazén do 40 m2 zastavěné plochy
 • výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky 

Jednoduché stavby

 • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
 • stavby garáží 
 • reklamní zařízení a stavby pro reklamu
 • stavby pro zemědělství do 30 m2 
 • stavby pro hospodářská zvířata do 60 m2 

Vyhrazené stavby

 • stavby dálnic
 • stavby drah
 • letecké stavby
 • stavby vodních nádrží